partners binnen de sector


Met elk van onze lidorganisaties gaan we een samenwerking aan op maat. Deze wordt vastgelegd in een engagementsverklaring die we jaarlijks evalueren. Hierin wordt beschreven hoe we de samenwerking organiseren en wie (zowel vanuit Hobo als vanuit de partnerorganisatie) als contactpersoon zal optreden. Er wordt gekozen of de contactpersoon van Hobo kan langsgaan tijdens een team- of bewonersvergadering, het eetmoment of een ander informeel moment om Hobo kenbaar te maken. De lidorganisatie kan ook vragen dat een trajectbegeleider of polyvalent medewerker langskomt om meer informatie te geven rond een specifieke activiteit / atelier. Ons uiteindelijke doel is de cliënten zo vertrouwd mogelijk maken met Hobo.
Om ons aanbod kenbaar te maken bij de partnerorganisaties sturen wij om de twee weken onze activiteitenkalender door via mail. De contactpersoon in de organisatie zorgt ervoor dat de kalender besproken of opgehangen wordt in zijn/haar werking.  

Hobo werkt momenteel met de volgende organisaties samen voor de doorverwijzing van cliënten: 

UPDATE 19/08/2019
 • Accueil Montfort: onthaalhuis voor vrouwen
 • Aprèstoe: Begeleid wonen voor ex-opendeur, ex-talita
 • Ariane : Centrum voor dringend onthaal
 • (Consigne) Article 23: dagcentrum voor daklozen
 • Bij ons - Chez Nous : Inloophuis voor jongvolwassen daklozen
 • Camelia – Link Brussel: emancipatiehuis
 • CAW Brussel – Albatros : Onthaalhuis voor mannen, vrouwen en gezinnen en straathoekwerk
 • CAW Brussel – De Schutting : Centrum beschut wonen, straathoekwerk en zorgwonen
 • CAW Brussel Onthaal
 • CAW Brussel – Leger des Heils ‘De Foyer’ : Opvangcentrum voor mannen
 • CAW Brussel – Outreach: begeleiding van mensen in een crisissituatie
 • CAW Brussel – Puerto : Centrum begeleid wonen
 • CAW Brussel – Vrienden van het Huizeke : Transit-onthaalhuis voor mannen
 • CAW Brussel – Woonbegeleiding: Onthaalhuis voor jongeren, Opvang van asielzoekers en mensen zonder papieren
 • Diogenes : Straathoekwerk
 • Doucheflux: Dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen
 • ’t Eilandje - L’ilôt “Bruxelles” (mannen): Onthaalhuis voor mannen
 • ‘t Eilandje - L’ilôt “le 160” (vrouwen): Dringend onthaal
 • ‘t Eilandje – L’ilot “le Clos”: dagcentrum voor dak- en thuislozen mensen
 • 't Eilandje - L'ilot: Capteur et créateur de logements Bruxellois
 • Escale: Opvangcentrum voor vrouwen en kinderen.
 • Educateurs de rue Ixelles Straathoekwerk Elsene
 • Fami-Home : Huisvestingsproject voor daklozen
 • Haard en vrede: onthaalhuis voor grote gezinnen
 • Hoeksteen: nachtopvang – Asile de nuit Pierre d’Angle
 • Home Baudouin : Onthaalhuis voor mannen
 • Home Victor Du Pré : Onthaalhuis voor vrouwen  met kinderen
 • Huis van Vrede: Opvangtehuis voor mannen en vrouwen
 • Jamais Sans Toit: dagcentrum voor dak-en thuisloze mensen
 • LAMA ASBL: Medisch-sociaal centrum voor toxicomanen
 • Leger des Heils – Foyer George Motte : Opvangcentrum voor mannen
 • Leger des Heils – Foyer Selah : Onthaalhuis voor mannen, vrouwen en kinderen
 • LHIVing: Begeleiding van personen  met chronische aandoening  (HIV,…)
 • Maison de la mère et de l’enfant: onthaalhuis voor vrouwen met of zonder kinderen
 • Maison rue Verte: onthaalhuis voor vrouwen met of zonder kinderen
 • Dokters van de wereld
 • La M.A.S.S.: Opvangcentrum voor gemarginaliseerde druggebruikers
 • Nasci vzw: dienstencentrum voor het kind
 • Open Deur : Onthaalhuis voor vrouwen en kinderen
 • PAG-ASA : Onthaalhuis en ambulante begeleiding voor slachtoffers van  mensenhandel
 • Les Petits Riens – maison d’accueil : Opvanghuis voor daklozen
 • Les Petits Riens – L’aire de rien: Dagcentrum& dienst nabegeleiding
 • Pigment : vereniging waar armen het woord nemen
 • Le Relais : Onthaalhuis voor vrouwen, mannen en gezinnen
 • La Source - La Rive: Opvangcentrum voor daklozen
 • Samusocial - Petit Rempart : urgente nachtopvang
 • Straatverplegers - Infirmiers de rue: Medische zorgen op straat voor daklozen
 • Talita : Onthaaltehuis voor vrouwen en kinderen
 • Transit: onthaal en opvang druggebruikers