Met de steun van...

In 2019 ontvingen/ontvangen we steun van de volgende instanties.

 

- Vlaamse Gemeenschapscommissie: Subsidie voor de organisatie van het dagcentrum & huursubsidie voor de sportzaal

vgc logo

 

- Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: Subsidie voor de organisatie van het dagcentrum en subsidie in het kader van Project 86.400 (winteropvang)

- Actiris: Partnership inzake “Begeleiding specifieke doelgroepen”, geco's voor de trajectbegeleiding van specifieke doelgroepen

actiris logo

- Sociale Maribel: subsidie bijkomende tewerkstelling bij CAW Brussel en Hobo vzw

 

 

- Urban Innovation Lab: ondersteuning in het kader van de winteropvang te Brussel voor de winter 2017-2018 en de winter 2018-2019

 

 

 

 

Deze instanties hebben ons in het verleden gesteund:

- FOD maatschappelijke integratie: Federale subsidie in het kader van de winteropvang te Brussel 2017-2018

- BRULOCALIS: Subsidie in het kader van de winteropvang te Brussel 2017-2018

- CERA: Ondersteuning in het kader van de winteropvang te Brussel 2017-2018

- Plug Into Brussels: Subsidie in het kader van een socio-artistiek project met als finaliteit de tentoonstelling 'Onder_Grond'

- Digital Belgium Skills Fund: Subsidie in het kader van een verdieping, uitbreiding en verbetering van het digitale aanbod voor Dak- en thuisloze mensen te Brussel.

- BNP Paribas foundation: subsidie voor theaterproject Forsiti'A

- vzw Beschut: Financiële steun voor de organisatie van een sportdag voor 200 dak- en thuisloze personen. (2018)

 

Stad Brussel, Gelijke kansen: subisidie voor theaterproject Forsiti'a. (2016)

 logo brussel

 

 

 

Wij danken deze subsidiërende instanties, namens onszelf en de doelgroep, voor het vertrouwen en hun steun aan Hobo!

 

Giften:

IN 2017 en 2018 ontvingen we eveneens de volgende giften:

Belgian Homeless Cup: ondersteuning voetbalproject

- Wij danken ook alle vrijwilligers, individuen en organisaties die ons met materiaal, voeding,... hebben ondersteund dit jaar. NIet alle giften zijn in geld uit te drukken. Bedankt voor jullie tijd, energie en engagement!

- Speciale vermelding van BORUSSIA Dortmund, die ons voetbalproject een stevige duw in de rug hebben gegeven!