Partners

Samenwerkingen

Hobo werkt momenteel samen met onderstaande thuislozenorganisaties

update juli 2018

 

 1. Accueil Montfort: onthaalhuis voor vrouwen
 1. Alias: Psychosociale en medische begeleiding voor kwetsbare mannen in prostitutie
 1. Aprèstoe: Begeleid wonen voor ex-opendeur, ex-talita
 1. Ariane : Centrum voor dringend onthaal 
 1. (Consigne) Article 23: dagcentrum voor daklozen
 1. Bij ons - Chez Nous : Inloophuis voor jongvolwassen daklozen
 1. Camelia – Link Brussel: emancipatiehuis 
 1. CAW Brussel – Albatros : Onthaalhuis voor mannen, vrouwen en gezinnen en straathoekwerk
 1. CAW Brussel – De Schutting : Centrum beschut wonen, straathoekwerk en zorgwonen
 2. CAW Brussel Onthaal

             Onthaal Noord

Onthaal Brussel Centrum

Onthaal Molenbeek (Welkom)

Wegwijzer (Onthaal Anderlecht)

 1. CAW Brussel – Leger des Heils ‘De Foyer’ : Opvangcentrum voor mannen
 1. CAW Brussel – Outreach: begeleiding van mensen in een crisissituatie 
 1. CAW Brussel – Puerto : Centrum begeleid wonen 
 1. CAW Brussel – Vrienden van het Huizeke : Transit-onthaalhuis voor mannen
 1. CAW Brussel – Woonbegeleiding: Onthaalhuis voor jongeren, Opvang van asielzoekers en mensen zonder papieren
 1. Diogenes : Straathoekwerk
 1. Doucheflux: Dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen (NIEUW 2017)
 1. ’t Eilandje - L’ilôt “Bruxelles” (mannen): Onthaalhuis voor mannen
 2. ‘t Eilandje - L’ilôt “le 160” (vrouwen): Dringend onthaal
 3. ‘t Eilandje – L’ilot “le Clos”:  (NIEUW 2017)
 4. 't Eilandje - L'ilot: Capteur et créateur de logements Bruxellois: (NIEUW 2018)
 5. Escale: Opvangcentrum voor vrouwen en kinderen. 
 1. Educateurs de rue Ixelles Straathoekwerk Elsene (NIEUW 2017)
 1. Fami-Home : Huisvestingsproject voor daklozen
 1. Haard en vrede: onthaalhuis voor grote gezinnen
 1. Hoeksteen: nachtopvang – Asile de nuit Pierre d’Angle
 1. Home Baudouin : Onthaalhuis voor mannen
 1. Home Victor Du Pré : Onthaalhuis voor vrouwen  met kinderen
 1. Huis van Vrede: Opvangtehuis voor mannen en vrouwen
 1. Jamais Sans Toit: dagcentrum voor dak-en thuisloze mensen
 1. LAMA ASBL: Medisch-sociaal centrum voor toxicomanen (NIEUW 2017)
 1. Leger des Heils – Foyer George Motte : Opvangcentrum voor mannen
 1. Leger des Heils – Foyer Selah : Onthaalhuis voor mannen, vrouwen en kinderen
 1. LHIVing: Begeleiding van personen  met chronische aandoening  (HIV,…)
 1. Maison de la mère et de l’enfant: onthaalhuis voor vrouwen met of zonder kinderen
 2.  Maison rue Verte: onthaalhuis voor vrouwen met of zonder kinderen (NIEUW 2017)
 3. Dokters van de wereld 
 1. La M.A.S.S.: Opvangcentrum voor gemarginaliseerde druggebruikers
 1. Nasci vzw: dienstencentrum voor het kind 
 1. Open Deur : Onthaalhuis voor vrouwen en kinderen
 1. PAG-ASA : Onthaalhuis en ambulante begeleiding voor slachtoffers van  mensenhandel
 1. Les Petits Riens – maison d’accueil : Opvanghuis voor daklozen
 1. Les Petits Riens – L’aire de rien: Dagcentrum& dienst nabegeleiding (NIEUW 2017)
 1. Pigment : vereniging waar armen het woord nemen
 1. Le Relais : Onthaalhuis voor vrouwen, mannen en gezinnen
 1. La Source - La Rive: Opvangcentrum voor daklozen
 1. Straatverplegers - Infirmiers de rue: Medische zorgen op straat voor daklozen
 1. Talita : Onthaaltehuis voor vrouwen en kinderen
 1. Transit: onthaal en opvang druggebruikers

Vertegenwoordiging

Naast onze onontbeerlijke samenwerking met bovenstaande thuislozenorganisaties zijn ook volgende samenwerkingsverbanden van belang. Een greep uit de organisaties waar we mee samenwerken of overlegplatforms waar we aan deelnemen zijn:

•  Regio-overleg Thuislozenzorg Brussel

•  Het Punt: Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel

•  GC De Markten

•  Partnership Actiris 

•  Bico-federatie 

•  A.M.A project 86.400 Winteropvang 

•  Brussels Platform Armoede

•  Samenlevingsopbouw Brussel 

•  Stuurgroep BxlrCup 

•  Belgian Homeless Cup

•  BX Brussels 

 

 Subsidies

In 2017 en 2018 ontvingen/ontvangen we steun van de volgende instanties.

- Vlaamse Gemeenschapscommissie: Subsidie voor de organisatie van het dagcentrum & huursubsidie voor de sportzaal

vgc logo

- Plug Into Brussels: Subsidie in het kader van een socio-artistiek project met als finaliteit de tentoonstelling 'Onder_Grond'

- Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: Subsidie voor de organisatie van het dagcentrum en subsidie in het kader van Project 86.400 (winteropvang)

- Actiris: Partnership inzake “Begeleiding specifieke doelgroepen”, geco's voor de trajectbegeleiding van specifieke doelgroepen

actiris logo

- Sociale Maribel: subsidie bijkomende tewerkstelling bij CAW Brussel en Hobo vzw

 

- BNP Paribas foundation: subsidie voor theaterproject Forsiti'A

- FOD maatschappelijke integratie: Federale subsidie in het kader van de winteropvang te Brussel 2017-2018

- BRULOCALIS: Subsidie in het kader van de winteropvang te Brussel 2017-2018

- CERA: Ondersteuning in het kader van de winteropvang te Brussel 2017-2018

- Urban Innovation Lab: ondersteuning in het kader van de winteropvang te Brussel voor de winter 2017-2018 en de winter 2018-2019

- Digital Belgium Skills Fund: Subsidie in het kader van een verdieping, uitbreiding en verbetering van het digitale aanbod voor Dak- en thuisloze mensen te Brussel.

- vzw Beschut: Financiële steun voor de organisatie van een sportdag voor 200 dak- en thuisloze personen.

 

 

 

Deze instanties hebben ons in het verleden gesteund:

Stad Brussel, Gelijke kansen: subisidie voor theaterproject Forsiti'a. (2016)

 logo brussel

 

Wij danken deze subsidiërende instanties, namens onszelf en de doelgroep, voor het vertrouwen en hun steun aan Hobo!

 

Giften:

IN 2017 en 2018 ontvingen we eveneens de volgende giften:

Belgian Homeless Cup: ondersteuning voetbalproject

- Wij danken ook alle vrijwilligers, individuen en organisaties die ons met materiaal, voeding,... hebben ondersteund dit jaar. NIet alle giften zijn in geld uit te drukken. Bedankt voor jullie tijd, energie en engagement!

- Speciale vermelding van BORUSSIA Dortmund, die ons voetbalproject een stevige duw in de rug hebben gegeven!