Partners

Samenwerkingen

Hobo werkt momenteel samen met onderstaande thuislozenorganisaties

•  Accueil - Montfort : opvangcentrum voor vrouwen

•  Alias : psychosociale en medische begeleiding voor kwetsbare mannen in prostitutie

•  Het Anker : lokaal dienstencentrum

•  Ariane : centrum voor dringend onthaal

•  Bij Ons : inloophuis voor jongvolwassen daklozen

•  Camelia : emancipatiehuis 

•  CAW Brussel – Albatros : onthaalhuis voor mannen, vrouwen, gezinnen en straathoekwerk

•  CAW Brussel – De Schutting : centrum beschut wonen, straathoekwerk en zorgwonen

•  CAW Brussel – Leger des Heils ‘De Foyer’ : opvangcentrum voor mannen

•  CAW Brussel – Puerto : centrum begeleid wonen

•  CAW Brussel – Sociale dienst (onthaal Noord)

•  CAW Brussel – Vrienden van het Huizeke : transit-onthaalhuis voor mannen

•  CAW Brussel – Wegwijzer (onthaal Anderlecht)

•  CAW Brussel – Welkom : eerstelijnsdienst voor etnisch-culturele minderheden (onthaal Molenbeek)

• CAW Brussel – Woonbegeleiding : onthaalhuis voor jongeren, Opvang van asielzoekers en mensen zonder papieren

•  Consigne article 23: dagcentrum voor daklozen 

•  Diogenes : straathoekwerk

•  Entre 2 : begeleiding van mensen in de prostitutie

•  Fami-Home : huisvestingsproject voor daklozen

•  Haard en Vrede : onthaalhuis voor grote gezinnen

•  Hoeksteen : nachtopvang

•  Home Baudouin : onthaalhuis voor mannen

•  Home Du Pré : onthaalhuis voor vrouwen met kinderen

•  Huis van Vrede : opvangtehuis voor vrouwen

•  L’îlot-160 : onthaalhuis voor vrouwen en families, transit en begeleid wonen

•  L’îlot-Locquenghien : onthaalhuis voor mannen

•  Leger des Heils – Foyer Georges Motte : opvangcentrum voor mannen

•  Leger des Heils – Foyer Selah : Onthaalhuis voor mannen

•  Lhiving : begeleiding van personen met HIV en chronische ziektes

•  Maison de la mère et l’enfant : onthaalhuis voor vrouwen met of zonder kinderen

•  Nasci vzw : dienstencentrum voor het kind

•  Open Deur : onthaalhuis voor vrouwen en kinderen

•  PAG-ASA : onthaalhuis en ambulante begeleiding voor slachtoffers van mensenhandel

•  Pigment : vereniging waar armen het woord nemen

•  Les Petits Riens : opvanghuis voor daklozen

•  Le Relais : onthaalhuis voor vrouwen, mannen en gezinnen

•  La Source : opvangcentrum voor daklozen

•  Straatverplegers : medische zorgen op straat voor daklozen

•  Talita : onthaalhuis voor vrouwen en kinderen

•  Transit : residentiële opvang, dagcentrum en psychosociale begeleiding voor personen met een verslavingsproblematiek 

 

Vertegenwoordiging

Naast onze onontbeerlijke samenwerking met bovenstaande thuislozenorganisaties zijn ook volgende samenwerkingsverbanden van belang. Een greep uit de organisaties waar we mee samenwerken of overlegplatforms waar we aan deelnemen zijn:

•  Regio-overleg Thuislozenzorg Brussel

•  Het Punt: Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel

•  GC De Markten

•  Partnership Actiris 

•  Bico-federatie 

•  A.M.A project 86.400 Winteropvang 

•  Brussels Platform Armoede

•  Samenlevingsopbouw Brussel 

•  Stuurgroep BxlrCup 

•  Belgian Homeless Cup

•  BX Brussels 

 

 Subsidies

In 2016 ontvingen we steun van de volgende instanties. Ook in 2017 mogen we van hun ondersteuning genieten. DANK! 

- Vlaamse Gemeenschapscommissie: Subsidie voor de organisatie van het dagcentrum & huursubsidie voor de sportzaal

vgc logo

- Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: Subsidie voor de organisatie van het dagcentrum en subsidie in het kader van Project 86.400 (winteropvang)

ggc logo

- Actiris: Partnership inzake “Begeleiding specifieke doelgroepen”, geco's voor de trajectbegeleiding van specifieke doelgroepen

actiris logo

- Sociale Maribel: subsidie bijkomende tewerkstelling bij CAW Brussel en Hobo vzw

 

Stad Brussel, Gelijke kansen: subisidie voor theaterproject Forsiti'a.

 logo brussel

 

Wij danken deze subsidiërende instanties, namens onszelf en de doelgroep, voor het vertrouwen en hun steun aan Hobo!

 

Giften:

IN 2016 ontvingen we eveneens de volgende giften:

Belgian Homeless Cup: ondersteuning voetbalproject

- Wij danken ook alle vrijwilligers, individuen en organisaties die ons met materiaal, voeding,... hebben ondersteund dit jaar. NIet alle giften zijn in geld uit te drukken. Bedankt voor jullie tijd, energie en engagement!

- Speciale vermelding van Jos en Marleen voor het inzamelen van hun gulle gift! Bedankt!