Over ons

Hobo is een dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen in Brussel. Wij werken rond vier pijlers:

  • trajectbegeleiding van werkzoekenden
  • de organisatie van sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten
  • sensibilisering┬á
  • doorverwijzing naar andere organisaties.

Het dagcentrum Hobo is een samenwerking tussen CAW Brussel vzw en Hobo vzw.

Doelstelling

Ons streefdoel is om specifieke competenties van thuisloze mensen aan te moedigen:

  • maatschappelijke participatie en herintegratie
  • zelfwaarde en zelfvertrouwen
  • uitbouwen van een netwerk en isolement doorbreken
  • zelfstandigheid bevorderen

We werken vanuit een positieve, geïntegreerde en enthousiasmerende benadering om thuislozen te motiveren, en we houden rekening met de wensen, en noden en vragen van de thuisloze persoon. Mensen die op straat leven, in onthaalhuizen of mensen die (terug) een woning hebben gevonden: ze kunnen allen gedurende deze moeilijke periode in hun leven terecht bij Hobo.