Over ons

Hobo is een dagcentrum voor thuisloze mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het dagcentrum is een samenwerking tussen CAW Brussel vzw en Hobo vzw. We bereiken deze mensen via 51 partnerorganisaties die deze mensen doorsturen naar Hobo voor haar aanbod

Er wordt op drie vlakken gewerkt:

1. Trajectbegeleiding - begeleiden thuislozen in hun zoektocht naar opleiding en werk

2.Organisatie van activiteiten - aanbod van allerlei activiteiten die inspelen op verschillende levensdomeinen (sociaal, professioneel, cultureel, sport, gezondheid...)

3. Doorverwijzing - we zoeken eveneens een gepaste doorverwijzing bij individuele vragen/problemen die zich situeren binnen het kader van zelfrealisatie en vrije tijd.

 

Wij hechten veel belang aan de manier waarop wij de thuislozen willen motiveren. We werken vanuit een positieve, geïntegreerde en enthousiasmerende benadering. Bovendien werken wij drempelverlagend en op maat waarbij we rekening houden met de wensen, en noden en vragen van de thuisloze persoon. Op deze manier wensen we hen te ondersteunen en te versterken.