Aanbod

Het aanbod van Hobo speelt in op vier domeinen.

  1. tewerkstelling

  2. activiteiten
  3. doorverwijzing
  4. sensibilisering

 

Concreet wil dit zeggen dat Hobo thuisloze mensen begeleidt in hun zoektocht naar werk, een stevig vrijetijdsaanbod voorziet, cliënten informeert en accuraat doorverwijst en tot slot het nut van waarom we dit alles doen kenbaar maakt zowel naar andere actoren in de sector als naar scholen, overheden en dergelijke meer. Deze 4 pijlers zijn geen op zichzelf staande entiteiten maar zijn in de dagelijkse praktijk met elkaar verweven. Zo kan iemand die voor tewerkstelling komt ook deelnemen aan onze initiaties Frans en/of Nederlands om toch die tweede taal machtig te worden – een belangrijke stap richting tewerkstelling. Tijdens de diverse internetmomenten kan het CV bijgewerkt worden of kunnen de werkzoekenden jobsites raadplegen. Ook de mensen die we via de Paspartoe of Article 27 willen doorverwijzen naar het Brusselse culturele aanbod kunnen op onze internetmomenten op zoek gaan naar bv. een theaterstuk of een tentoonstelling.

 

Aanbod