Winterproject

Hobo nam in 2013-2014 voor de eerste keer deel aan het Pilootproject “Winter 86.400”. Het project verenigt de AMA (Association des Maisons d’Acceuil et des Services d’Aide aux Sansabri asbl) en diverse kwalitatieve diensten voor dak- en thuislozen. We organiseren elke zaterdagnamiddag participatieve activiteiten voor gezinnen met kinderen. We trachten om deze kinderen voor even uit de volwassenwereld te halen, hen de kans te geven om weer gewoon kind te zijn. Bovendien biedt het de ouders de kans om uit te blazen en zich geen zorgen te maken over hun kind.

We proberen vooral de ouders, maar ook de kinderen, zo veel mogelijk te betrekken bij de organisatie van en het richting geven aan het project. Het is belangrijk dat ze het gevoel hebben dat het hun project is, waar ze zelf aan kunnen bijdragen en (gedeeltelijk) mee over kunnen beslissen. Als we zoeken naar een nieuwe activiteit of locatie dan houden we rekening met wat de mensen ons vragen of vertellen; op het openbaar vervoer of in het zwembad let iedereen op iedereen. Zo zijn de deelnemers niet alleen meer betrokken, maar ontwikkelen ze ook hun organisatietalent en is er meer groepsgevoel.

Het winterproject loopt van december tot maart.