Voetbal

 Voetbal voor vrouwen

In kader van de BxlrCup zijn we in 2013 gestart een vrouwenploeg in samenwerking met Bon en Corvia. Elke donderdagavond organiseren we een training in de VGC zaal te Koekelberg. Sporadisch wordt er ook een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen de plaatselijke minivoetbalploeg Molenbeek Girls. We voorzien telkens één begeleider die de kinderen opvangt zodat alle vrouwen de kans hebben om deel te nemen. Ook de kinderen kunnen zo ontspannen en buiten het opvanghuis in een veilige omgeving gestimuleerd worden om te bewegen en te ontdekken. Deze activiteit kon enkel tot stand komen dankzij onze gemotiveerde trainster Florence. Met deze activiteiten leren we vrouwen “hun mannetje” staan op het voetbalveld en bieden we hen een sportieve ontspanning aan.

Het Hobo voetbalteam MANNEN: JALLEZ!

Het voetbalteam van Hobo (Jallez!) traint één keer in de week. Naast de vanzelfsprekende ontspannende en sportieve factor van voetbal, werken we tevens aan nuttige attitudes als op tijd komen, het naleven van afspraken, kunnen functioneren in een groep en dergelijke meer. De structuur van het voetbalspel en de trainingen bij Hobo laten toe om met vallen en opstaan niet alleen het voetbalspel maar ook de voorgaande attitudes aan te leren. Voor vele mensen is ‘de voetbal’ het moment bij uitstek om hun netwerk uit te breiden. Doordat we met het hoboteam vaak vriendschappelijke matchen spelen tegen andere organisaties wordt het sociale netwerk van deze mensen gevoelig uitgebreid. 

Voetbal is een uitstekend medium om deze zaken te realiseren. Het is immers voor veel van de deelnemers een belangrijk deel van hun leven en een uitgelezen kans om doorheen een activiteit die ze als bijzonder beschouwen hun leven een nieuwe wending te geven. Om de mensen deze sport zonder zorgen te laten beleven, zorgt Hobo voor het nodige voetbalmateriaal zoals ballen, uitrustingen en natuurlijk een zaal. Net zoals de voorgaande jaren hebben we deelgenomen aan de Brusselse cup (BXLR Cup). Het deelnemen aan dergelijke tornooien is enorm motiverend, spannend en heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen van de deelnemers. 

De BXLR Cup

De BXLR Cup is de competitie voor Thuislozen te Brussel. Deze competitie is enkele jaren geleden begonnen vanuit Hobo. De ontwikkelingen in het voorbije jaar zorgen ervoor dat de werklast van deze activiteit heden ten dage volwaardig gedeeld wordt met de vzw Belgian Homeless Cup. Naast de organisatie van dit project, doen tevens zowel het mannenteam als het vrouwenteam van Hobo mee aan deze competitie als individuele ploegen. In totaal zijn er 14 ploegen, onderverdeeld in twee poules, die elk éénmaal per maand samenkomen om te voetballen. Tweemaandelijks is er een competitieavond waarop zeven ploegen en een totaal van gemiddeld 70 personen elkaar ontmoeten, voetballen en ervaringen uitwisselen. Hobo zorgt op deze avonden voor praktische ondersteuning en de organisatie. We bieden tevens een zaal aan voor andere organisaties van thuislozen om elkaar te ontmoeten, een vriendenmatch te spelen of simpelweg te trainen.

Deze activiteit is het hart en ziel van ons voetbalproject. Deze competitie zorgt dat we de mensen bij elkaar krijgen, dat we hen kunnen motiveren en inschakelen in een groter geheel. De aanwezigheid van verschillende organisaties en een heleboel mensen zorgt dat de deelnemers hun sociaal netwerk kunnen uitbreiden, ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar doorverwijzen. We hebben dit jaar tevens een samenwerking opgezet met BX Brussels, waardoor naast het sociale luik, ook het sportieve luik op een professionele wijze georganiseerd kan worden. Deze samenwerking houdt in dat we onze mensen kunnen doorsturen naar BX Brussels voor een intensieve voetbalstage en dat zij gratis deel mogen uitmaken van de supporterclub van BX Brussels. Zowel de stages als de supporterclub zijn een overweldigend succes. 

Het voetbalteam ‘Les Barons de BXL’

Les barons is een voetbalploeg samengesteld uit personen van verschillende organisaties, en meer specifiek onthaaltehuizen. Hobo zorgt voor de toeleiding van de deelnemers naar deze activiteit en neemt de praktische organisatie op zich van deze ploeg. Dit jaar hadden we de hulp van twee fantastische trainers om deze activiteit te organiseren. We hebben deelgenomen aan de Belgian Homeless Cup en hebben daarnaast nog verschillende andere teamvormende activiteiten ondernomen. Deze voetbalploeg komt met enkele ‘verhoogde’ drempels. We verwachten van deze mensen dat ze zich inschrijven in een bepaald parcours. Ze ondernemen stappen op andere domeinen dan sport, komen langs bij Hobo voor trajectbegeleiding of een vorming en dergelijke meer. We verwachten dat zij aanwezig zijn of verwittigen bij afwezigheid. Ook de praktische organisatie van en het samenwerken met elkaar als team wordt gedeeltelijk aan hen overgelaten. De resultaten van dit project op sociaal vlak; elkaar ondersteunen, zelforganisatie, zich langdurig engageren voor iets enzoverder; liegen er niet om: Les Barons font du progrès! 

Voetbal