Sport

We organiseren meerdere keren per week sportactiviteiten en pogen de toegang tot Brusselse sportevenementen en organisaties te vergemakkelijken. Sporten biedt ruimte tot ontmoeting. Een groot deel van het doelpubliek beschouwt onze sportactiviteiten met voornamelijk het voetbal als een “vriendensportclub”. Hobo wil mensen motiveren om na een onstabiele periode zonder regelmaat, een actief, gestructureerd leven uit te bouwen. Ook de sportactiviteiten van Hobo geven hiertoe reeds een aanzet. Mensen vinden er zelfvertrouwen en respect door zich positief te uiten. 

 

Sport