Ontspanning

Een uitstapje naar de boerderij, leuke daguitstappen, een avond of een ochtend gezelschapspelletjes. Met deze activiteiten hopen wij de thuislozen actief te laten participeren terwijl ze een aangenaam moment beleven. We trachten het sociaal isolement te doorbreken. De thuislozen kunnen contacten leggen en persoonlijke relaties aangaan met anderen. We streven naar het creëren van een positief zelfbeeld en het opbouwen van meer zelfvertrouwen. 

 

Ontspanning