Werk & opleiding

Door een individuele begeleiding zetten we onze doelgroep op een traject naar werk. Samen zoeken we een job, een geschikte (voor)opleiding, taalcursus of lees- en schrijfcursus. We maken hen wegwijs bij het zoeken naar vacatures via NWP (Netwerk van Werkgelegenheid Platformen) van Actiris, waarop we sinds augustus 2004 aangesloten zijn en via het internet. We helpen hen een sollicitatiebrief en CV opstellen. We helpen hen eveneens een boeiende dagbesteding of vrijwilligerswerk te vinden. Zulke activiteiten brengen structuur in hun leven en de sociale contacten die eruit voortvloeien zijn voor hen heel belangrijk. Van dinsdag tot en met vrijdag kunnen de thuislozen voor hun trajectbegeleiding op afspraak terecht bij één van onze drie trajectbegeleiders. Deze afspraken kunnen vastgelegd worden tijdens de wekelijkse permanenties in de verscheidene thuislozenorganisaties, telefonisch of bij Hobo zelf.

 

Werk & opleiding