Initiaties

Thuislozen hebben vaak niet de middelen of de mogelijkheden om zich aan te sluiten bij een erkende opleiding (omwille van hun onderwijsniveau, hun verblijfsvergunning of de beperkte instapmomenten). Bij Hobo kunnen ze deelnemen aan enkele initiaties waarbij ze een absolute basiskennis kunnen verwerven. Bij al deze activiteiten kunnen de mensen op elk moment vrij instappen. Van hieruit is de drempel vervolgens lager om zich (met ondersteuning vanuit Hobo, specifiek tijdens het atelier Duizendpoot) in te schrijven voor een erkende cursus

Tijdens een hele reeks vaste Hoboactiviteiten staat het leeraspect centraal. Leren is een belangrijk dynamisch onderdeel van ons leven: het stuwt ons vooruit. Ons dagelijks leven is namelijk verweven met domeinen waarin we allen best wat meer kunnen bijleren: talenkennis, werken met de computer, internet en omgaan met privacy, gezond koken en stilstaan bij waar ons eten vandaan komt (de herkomst ervan), zelf iets herstellen en leren werken met de naaimachine…

Thuisloze mensen hebben vaak niet de middelen of de mogelijkheid om zich  aan te sluiten bij een erkende opleiding (omwille van hun onderwijsniveau, hun verblijfsvergunning of de beperkte instapmomenten). Voor sommige mensen van onze doelgroep is een ‘school’ of intensieve vorming nog even te hoog gegrepen. We laten hen tijdens onze initiaties de mogelijkheid om zelf te kiezen wanneer ze hier klaar voor zijn, terwijl we ondertussen hun verlangen om te leren onderhouden en bevredigen. Bij Hobo kunnen ze deelnemen aan enkele initiaties waarbij ze een minimum aan basiskennis kunnen verwerven, op hun tempo en zonder verplichting.

We zijn trots op deze initiatieprojecten binnen Hobo en houden de toegang ernaartoe zo laagdrempelig mogelijk: voor de meeste geldt geen inschrijving en je kan op elk moment vrij instappen of vrijblijvend éénmaal komen proeven. Het samenzijn en samen leren zet mensen in beweging en het opent deuren: doorverwijzing naar opleidingen, scholen of organisaties is dan ook een essentieel element van de initiaties. Ten slotte steunen vele initiaties op de inzet van vrijwilligers en op stevige samenwerkingen met partners uit Brussel, zoals Maks vzw, Kookmet...

De hoop die we koesteren is dat de mensen die bij Hobo deze initiaties volgen op een bepaald moment de mogelijkheid en/of kracht vinden om het proces dat ze bij ons hebben opgestart zelfstandig verder te zetten. In dat geval staan we klaar om hen naar de gepaste instanties door te verwijzen.