Tuin

In samenwerking met “La ferme Maximilien” te 1000 Brussel bieden wij elke donderdagnamiddag een tuinatelier aan. Hierbij hebben wij een aantal stukjes grond ter beschikking waar groenten en kruiden telen! We krijgen hierbij ondersteuning van de enthousiaste leden van de “vzw Aromatisez-Vous”. Naast al dit heilzame werk met de handen in de aarde houden we ook sporadisch

kookateliers met de beschikbare groenten, onderhouden we mee het park, of doen we ateliers rond ecologische thema’s (bijen, insecten, biodiversiteit…).

Tuin