Nederlands

Elke woensdagvoormiddag biedt Hobo een initiatie Nederlands aan. Daarbij werken we met modules die steeds vier weken beslaan en telkens een ander thema hebben. We zorgen ervoor dat de module zo veel mogelijk op zichzelf staat teneinde instroom doorheen het jaar mogelijk te maken. Om de toegangsdrempel nog extra te verlagen is inschrijven niet vereist. De uiteindelijke doelstelling van deze activiteit is om het verlangen brandende te houden de Nederlandse taal te leren, tot een structurelere oplossing kan worden gevonden. Net zoals bij Frans is het uiteindelijke doel om de mensen door te verwijzen naar andere opleidingen.

We bieden dit systeem van initiatielessen Nederlands aan in twee groepen. Elk van deze groepen komt één keer per week samen. We voorzien tevens uitstappen naar het Muntpunt en projecteren ook enkele Nederlandstalige films om hen op een alternatieve wijze met de taal in contact te laten treden. Een facultatieve oefenklas werd opgestart vanaf oktober 2015 waar mensen die deelgenomen hebben aan de initiatielessen Nederlands de verworven taalkennis kunnen oefenen via computeroefeningen onder begeleiding van een gedreven vrijwilliger.