Kookatelier

Sinds begin 2012 vindt er een kookatelier plaats. De bedoeling is in de eerste plaats om een gezellig moment te organiseren waarop we samen koken en eten. Het is in die zin minder een les dan een ontdekkingsmoment.

We organiseren het atelier op verschillende manieren. Cliënten kunnen een eigen recept komen voorstellen en voorbereiden. Zo ontdekten we recepten uit ver-schillende werelddelen: India, Marokko, Italië, Senegal, Portugal, enz. Op andere momenten stelden we zelf eenvoudige recepten voor. We zetten in op het leren samenwerken, omgaan en respecteren van andere mensen, met respect voor hygiëne

Kookatelier