Les Canards

Viermaandelijks maken de deelnemers van ‘Les canards de Hobo’ onder begeleiding van Hobo een boekje. In het boekje plaatsen we interviews (afgenomen en opgesteld door de deelnemers zelf), zelfgemaakte stripverhalen, verslagen van activiteiten, opiniestukken etc. Alles erin is van hun hand en het is dus werkelijk een boekje door en van hen. Voor veel van de deelnemers is dit boekje een uiterst boeiende en belonende inspanning. Ze zetten zich er tot het uiterste voor in en bieden het met veel trots aan. Deze boekjes worden in Hobo aangeboden en worden verspreid onder de lidorganisaties. Door het feit dat dit boekje en vooral dan het proces van de creatie dat er aan vooraf gaat, verschillende competenties verenigt, is het een uiterst waardevolle, grensverleggende en overal empowerende activiteit. 

Les Canards